עברית English
 
מאמרים ופרסומים
 
שבעת כללי הזהב לקיום בקרת ציות ואתיקה בארגון
מאת מר' איל ויצמן, רו"ח EWC Audit, ומר' טל כהן EWC Compliance
המאמר מבוסס על מאמרו של מר' Nick Ciancio מחברת Global Compliance Services
EWC Audit מייצגת את חברת Global Compliance Services בישראל.
 
Global Compliance - EWC Press Rlease 5 25 2011
 
 
 

ביקורת, ביקורת-פנימית, ציות-ארגוני-אכיפה, SOX, ISOX, ביקורת-IT, ביקורת-תמלוגים, ממשל-תאגידי, ביקורת-מערכות-מידע, ייעוץ, ניהול-סיכונים, סוקס, גושן,404, איל-ויצמן, רואי-חשבון