עברית English
 
הרצאה 5/2012 לשכת המבקרים הפנימיים IIA
 הרצאה בנושא ציות ארגוני
הרצאה בנושא ציות ארגוני
   
 
 
 

ביקורת, ביקורת-פנימית, ציות-ארגוני-אכיפה, SOX, ISOX, ביקורת-IT, ביקורת-תמלוגים, ממשל-תאגידי, ביקורת-מערכות-מידע, ייעוץ, ניהול-סיכונים, סוקס, גושן,404, איל-ויצמן, רואי-חשבון