עברית English
 

תמצית קורות חיים

שרון גרפי,רו"ח

יועצתSOX בכירה ומבקרת פנים

ניסיון מקצועי ותעסוקתי

      משרד   EWC Auditאיל ויצמן ביקורת ובקרה בע"מ (2011 – היום(

מנהלת צוות ביקורת שעוסק בייעוץSOX וייעול בקרת תהליכים עבור חברות הנסחרות בבורסות בנסד"ק ובת"א. אחראית על כל שלבי תהליך ה-SOX ובכלל זה ביצוע סקר סיכונים, תיעוד תהליכים, ביצוע טסטים והערכה כוללת של אפקטיביות הבקרות. נסיונה כולל ביצוע עבודות בחו"ל.

עוסקת בביקורת פנימית בחברות ציבוריות ופרטיות הנסחרות בבורסות בישראל ובחו"ל.

  

      משרד רו"ח  - מחלקת ניהול בקרה (2009-2011)

ייעוץ SOX וייעול בקרת תהליכים בחברות ציבוריות הנסחרות בישראל ובארה"ב באמצעות:

·      תיעוד תהליכים.

·      אימות תהליכים. (Walkthrough)

·      כתיבת תוכניות בדיקה (טסטים)

·      טסטים והערכה כוללת של אפקטיביות הבקרות.

·      כתיבת מסקנות והמלצות.


      השכלה

·      רואת חשבון מוסמכת

·      לימודי ראיית חשבון לבעלי תואר אקדמי באוניברסיטת בר אילן

·       B.A בכלכלה ומנהל עסקים, אוניברסיטת בן גוריון

 
 

ביקורת, ביקורת-פנימית, ציות-ארגוני-אכיפה, SOX, ISOX, ביקורת-IT, ביקורת-תמלוגים, ממשל-תאגידי, ביקורת-מערכות-מידע, ייעוץ, ניהול-סיכונים, סוקס, גושן,404, איל-ויצמן, רואי-חשבון