עברית English
 
ביקורת בסוני ביפן Sep/2010- Japan Sony
  ביקורת בסוני עם עוזר ביקורת מקומי
ביקורת בסוני עם עוזר ביקורת מקומי
 
 
 
 

ביקורת, ביקורת-פנימית, ציות-ארגוני-אכיפה, SOX, ISOX, ביקורת-IT, ביקורת-תמלוגים, ממשל-תאגידי, ביקורת-מערכות-מידע, ייעוץ, ניהול-סיכונים, סוקס, גושן,404, איל-ויצמן, רואי-חשבון