עברית English
 
שירותי ביקורת תמלוגים

כללי

ביקורת בתחום התמלוגים נועדה לבדוק את נאותות יישום הסכמי התמלוגים שארגון הסדיר עם לקוחותיו או ספקיו. אימות תשלומי התמלוגים הינו נושא מורכב הכולל, בין השאר, ביצוע בדיקות רגישות באתרי לקוחות הארגון, ביצוע בדיקות חוצי ארגון (כגון גופי פיתוח, תפעול כספים, משפטיים), ומחייב התמקצעות במספר תחומים, כגון ביקורת, תהליכי בקרה ארגונית, והבנה טכנולוגית ומשפטית.

ניתן להבחין בשני סוגי ביקורת תמלוגים:

ביקורת לקוחות – ביקורת שמטרתה לבחון את נאותות התמלוגים שמשולמים  על ידי לקוחות הארגון.

ביקורת ספקים – ביקורת שמטרתה לבחון את נאותות ושלמות תהליכי חישוב התמלוגים בארגון עצמו.

במשרדנו נצבר ניסיון רב בתחום ביקורת התמלוגים. במסגרת חלק מאותן ביקורות, נשלחנו לאמת את נכונות חישובי התמלוגים של חברות ענק בחו"ל המשולמים ללקוחותינו בארץ. 

 

בביצוע הביקורות אנו משלבים את ניסיונו בתחום הביקורת הפנימית, SOX, וביקורת מערכות מידע. בין השאר אנו עושים שימוש בטכניקות ביקורת מתקדמות הכוללת ביצוע סימולציות של חישובי התמלוגים.

 

תהליך הביקורת

סקר סיכונים

סקר סיכונים מבוצע בעיקר בארגונים שמקבלים תמלוגים מלקוחותיהם ומטרתו למפות את הגורמים משלמי התמלוגים ולהעריך את רמת הסיכון של כל גורם מבחינת תשלומי התמלוגים. רמת הסיכון של כל גורם נקבעת על פי מודל הערכת סיכונים, אשר לוקח בחשבון את סוג הלקוח, סוגי התמלוגים, היקף התמלוגים, משך העבודה עימו ועוד. תוצאת הסקר הינה תוכנית עבודה רב שנתית, ממנה יגזרו תוכניות הביקורת השנתיות בתחום התמלוגים. הסקר מעודכן מעת לעת. 

ביצוע ביקורת שוטפת

ביקורת התמלוגים כוללת את השלבים העיקריים המפורטים להלן:

הערכות לביקורת (ארגון) – הכרת מסגרת ההתקשרות עם הלקוח, קבלת הסכמים ונתוני התמלוגים לתקופה הנבדקת.

הערכות לביקורת (לקוח) – הכרות עם הגורמים הרלבנטיים אצל הלקוח, הבנה ראשונית של תהליכי העבודה, וקבלת חומרים נוספים לצרכי הביקורת.

תכנון הביקורת – זיהוי נקודות הסיכון העיקריות בהן תתמקד הביקורת, והכנת תוכנית ביקורת מפורטת, הכוללת סדרי עדיפויות. 

עבודת שטח – ביצוע הביקורת בהתאם לתכנית הביקורת. עבודת השטח מבוצעת בחלקה במשרדי הלקוח. עבודת השטח כוללת גם שימוש בכלי ביקורת ממוחשבים, המאפשרים בדיקה יעילה של כמויות גדולות של נתונים. 

הכנת טיוטת דוח ביקורת – גיבוש הממצאים, אימותם עם הגורם המבוקר, והכנת דוח ביקורת בהתאם לתהליך הנבדק.

הצגה להנהלה והכנת דוח סופי - טיוטת הדוח מועברת להנהלה. המבקר מציג את הביקורת שנערכה, ונערך דיון בממצאים ובהמלצות. הערות ההנהלה משולבות בדוח, ומופק דוח סופי.

                   

 
 

ביקורת, ביקורת-פנימית, ציות-ארגוני-אכיפה, SOX, ISOX, ביקורת-IT, ביקורת-תמלוגים, ממשל-תאגידי, ביקורת-מערכות-מידע, ייעוץ, ניהול-סיכונים, סוקס, גושן,404, איל-ויצמן, רואי-חשבון