עברית English
 
שירותי ביקורת למחלקות ביקורת פנימית

כללי

מבקרים פנימיים נדרשים לעיתים להעזר בשירותי ביקורת של גורם חיצוני וזאת מסיבות כגון: ביצוע ביקורת בתחומים יעודיים בהם חסר הידע, הנסיון וההתמחות המתאימים (כגון IT), תגבור זמני של צוות הביקורת של הארגון, ביקורות רגישות שיש העדפה שיבוצעו על ידי גורם חיצוני וכדומה.

במשרדנו נצבר ניסיון של כעשרים שנים בתחום הביקורת הפנימית. אנו משמשים כמבקרים פנימיים של מספר חברות בינ"ל הנסחרות בבורסה בתל-אביב ובבורסות בחו"ל, חברות ציבוריות, מלכרים וחברות פרטיות.

בנוסף אנו מעניקים שירותי ביקורת פנימית למבקרים פנימיים של חברות. בין לקוחותינו בתחום זה ניתן למנות חברות, כגון: אמדוקס, מקורות, מגדל ועוד. 

במקרים הללו, הביקורת נעשית בהתאם לכללי העבודה של המחלקת הביקורת הפנימית בארגון. בביצוע הביקורות אנו משלבים את ניסיונו בתחום מערכות מידע, ובכלל זה בתחום ביקורת מערכות מידע וניתוח מערכות, ומשתמשים בטכניקות ביקורת מתקדמות הכוללות כלי ביקורת ממוחשבים. לדעתנו, שילוב הניסיון בביקורת פנימית ובביקורת מערכות מידע, כמו גם בניתוח מערכות מידע, נותן לביקורת שאנו מבצעים ערך מוסף רב, שהינו לתועלת הארגון. הדבר בא לידי ביטוי, בין השאר, ביישום מתודולוגיות מתחום ניתוח מערכות מידע, שמביאות לראיה מערכתית של הנושאים הנבדקים, וביכולת ניתוח התהליכים הארגוניים לצורך איתור בעיות בבקרה.

                              

תהליך הביקורת

כאמור, הביקורת נעשית בהתאם לכללי העבודה של המחלקת הביקורת הפנימית בארגון. שירותי הביקורת ניתנים בהתאם לצרכי המבקר הפנימי וברמת המעורבות בה הוא חפץ: מביצוע ביקורת באחריות מלאה של משרדנו, הכוללת הפקת דוח חתום על ידינו והצגתו לועדת הביקורת, ועד למתן כוח-אדם מקצועי שיופעל כחלק מצוות הביקורת של הארגון ובאחריות המבקר הפנימי. 

סוגי שירותים

ביצוע ביקורות פנימיות

עובדי המשרד הינם בעלי וותק וניסיון רב בביקורת פנימית בכל תחומי הפעילות הארגונית. הביקורת תעשה במתכונת העבודה המקובלת במחלקת הביקורת הפנימית בארגון, ובמידת עצמאיות שתקבע על ידי המבקר הפנימי של הארגון.    

ביצוע ביקורות בתחום מערכות מידע

במשרדנו נצבר ניסיון רב בתחום ביקורת מערכות מידע. ניסיוננו משלב עבודה מעשית בתחום כאנשי IT לשעבר, עם עבודה בביקורת פנימית בכלל ובביקורת מערכות מידע בפרט. שילוב זה מאפשר לנו להכיר את הצרכים בתחום מערכות המידע הן מצד אנשי המחשוב והן מצד ההנהלה והביקורת. נסיוננו כולל ביצוע ביקורות במגוון מערכות מידע בתחומים שונים, ובכללן מערכות מורכבות כ-ERP ובילינג, וכן בדיקת תחומי פעילות של יחידות המחשב, כגון: פיתוח ותחזוקת מערכות מידע, פעילות Help-Desk, רכש מערכות וציוד, DRP, ניהול יחידת המחשב ועוד.

שירותי ביקורת מיוחדים

עבודות בתחומים יעודיים, כגון: סקר סיכונים לביקורת הפנימית, סקר איכות הבקרות בתהליכים מרכזיים בארגון, חשיפה למעילות, ניתוח מקרי מעילות למניעת הישנותם, ביקורת חקירתית ועוד.

שירותיQA  להבטחת איכות הביקורת

כחלק מיישום תקני הביקורת בדבר הבטחת איכות מחלקת הביקורת, אנו מבצעים בדיקות כגורם חיצוני אובייקטיבי ובעל ניסיון לבחינת איכות עבודת הביקורת הפנימית בארגון. הבדיקות כוללות, בין השאר, בדיקת תכנון הביקורת, תהליך הביקורת, הכנת תיק הביקורת ואיכות ניירות העבודה והתיעוד, גיבוש הממצאים, ואיכות דוחות הביקורת, כמו גם הכשרת עובדי הביקורת, נהלי העבודה בגוף הביקורת הפנימית ועוד. במתן השירות ינתן מענה על שאלות, כגון: האם יש "חורים" בתכנון הביקורת? האם יש היבטים שלא נלקחו בחשבון? האם אותרו כל הממצאים האפשריים? האם ההמלצות הולמות וישימות? האם הדוח כתוב כהלכה? האם תהליך הביקורת בוצע בהתאם לנהלים? האם נשמר תיעוד נאות? האם הביקורת נערכה על ידי עובדים בעלי הכשרה ונסיון מספיקים?

שירותי כ"א לביקורת

מתן שירותי גיוס ו/או והעסקה של מבקרים פנימיים לצורך תגבור מחלקת הביקורת הפנימית של הארגון לתקופות זמן משתנות, בהתאם לצרכי הלקוח. 

 
 

ביקורת, ביקורת-פנימית, ציות-ארגוני-אכיפה, SOX, ISOX, ביקורת-IT, ביקורת-תמלוגים, ממשל-תאגידי, ביקורת-מערכות-מידע, ייעוץ, ניהול-סיכונים, סוקס, גושן,404, איל-ויצמן, רואי-חשבון