עברית English
 

בדיקת שכר לפי חוק אכיפת דיני עבודה

כללי

לפי חוק הגברת האכיפה של דיני העבודה התשע"ב – 2011, על חברה המזמינה שירותי כוח אדם בתחומי אבטחה, ניקיון ותזונה חלה אחריות בנוגע לעמידת הקבלן במתן שכר ותנאי העסקה לעובדים אצל מזמין השירותים וכן, החל מחודש יוני 2012, היא נדרשת לבצע בדיקת שכר, כפי שמוגדר בחוק על מנת לוודא עמידה בחוקי העבודה.

הבדיקות מתבצעות בהתאם לחוק וטיוטת התקנות (עד להשלמתן ופרסומן).

 

ניסיון וצוות הבדיקה

צוות הבדיקה כולל רו"ח ועו"ד בעלי ניסיון בבדיקות שכר לפי חוק זה שנצבר במסגרת עבודה אצל מספר קבלנים ובעלי ניסיון בביקורת פנימית, כולל בתחום השכר.

 

תהליך הבדיקה:

שיחת פתיחה וסקירת נותני השירותים בחברה

זיהוי הקבלנים נותני השירותים בחברה וסוג השירותים הניתנים ובחינה אילו קבלנים נדרשים בבדיקה על פי החוק.

 

בדיקות ועבודת שטח

הכנת מדגם עובדים על פי החוק וטיוטת התקנות.

ביצוע בדיקות בעבור העובדים שנדגמו בנוגע לעמידה בדרישות החוק (כגון תשלום שכר מינימום לפי החוק ולפי צווי הרחבה, תשלום דמי הבראה, נסיעות, זיכוי בחופשה ועוד).

 

תוצרי הבדיקה

בנוגע לכל קבלן נותן שירותים מוגש דוח המציג את כל הבדיקות שבוצעו, תוצאותיהן וממצאיהן (אם קיימים כאלו), ומצוין באם הבדיקה היתה תקינה או אם לאו. מתבצעת פגישת סיכום בה מוצג כל דוח, ממצאיו דרכי טיפול והמשך מעקב של הלקוח בנוגע לממצאים.

 

בדיקות חוזרות

בדיקות חוזרות מתבצעות בהתאם לזמנים שנקבעו בחוק לפי תוצאות הבדיקה הראשונה.

 

 
 

ביקורת, ביקורת-פנימית, ציות-ארגוני-אכיפה, SOX, ISOX, ביקורת-IT, ביקורת-תמלוגים, ממשל-תאגידי, ביקורת-מערכות-מידע, ייעוץ, ניהול-סיכונים, סוקס, גושן,404, איל-ויצמן, רואי-חשבון